Zoznam akcií v MŠ Gogoľova v šk. roku 2016/2017:

September

 • zoznamovacie popoludnie s rodičmi v interaktívnej miestnosti (22.9. 2016)
 • oboznamovanie sa s interaktívnou tabuľou v triedach MŠ (priebežne)
 • turistická vychádzka do mestského parku (30.9. 2016)

Október

 • tvorivé dielne - výstava prác z plodov jesene - v spolupráci so seniormi (priebežne)
 • Recyklačný deň v spolupráci so zberným dvorom Topoľčany (4.10. 2016)
 • vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort (18.10. 2016)
 • vystúpenie pre bývalých zamestnancov ZŠ Gogoľova (19.10. 2016)
 • Medzinárodný deň školských knižníc (24.10. 2016)
 • Halloween v Galérii mesta Topoľčany - tvorivé dielne (27.10. 2016)
 • Šarkaniáda spojená s posedením s rodičmi a priateľmi školy (27.10. 2016)

November

 • návšteva hokejistov v MŠ (14.11. 2016)
 • Topvedam - vedecká súťaž (16.11. 2016)

December

 • tvorivé dielne - Čarovný zvonček v MŠ Tribečská (1.12. 2016)
 • Mikuláš v MŠ, privítanie Mikuláša (5.12. 2016)
 • plavecký výcvik (7-13.12. 2016)
 • tvorba vianočných vencov v spolupráci s Komfortom (7.12. 2016)
 • vianočný bazár (13.12. 2016)
 • pečenie medovníkov v ZŠ Gogoľova (15.12. 2016)
 • vystúpenie "Pod jedličkou" (21.12. 2016)

Január

 • tvorivá dielňa "Čarujeme z papiera"


Február

 • fašiangové slávnosti - v spolupráci s rodičmi a seniormi (priebežne)
 • tvorivá dielňa - Čarujeme s cestovinami

Marec

 • Karneval (2.3. 2017)
 • Moja obľúbená rozprávková knižka – rozprávkový týždeň v MŠ (6.3. - 10.3. 2017)
 • vystúpenie pre seniorov v zariadení Komfort (9.3. 2017)
 • rozprávkový deň v čitárni ZŠ Gogoľova (15.3. 2017)
 • Mám básničku na jazýčku v knižnici - zisk 2. miesta (16.3. 2017)
 • návšteva prvého ročníka v ZŠ Gogoľova (17.3. 2017)
 • Svetový deň vody - Námestie M.R. Štefánika (22.3. 2017)
 • vystúpenie pre pani učiteľky ku Dňu učiteľov (22.3. 2017)
 • zachovávanie Veľkonočných tradícií (priebežne)

Aprí

 • veľkonočná tvorivá dielňa s Komfortom (12.4. 2017)
 • Deň Zeme - aktivity ku Dňu Zeme (24.4. 2017)
 • vystúpenie sokoliarov na námestí v Topoľčanoch (26.4. 2017)

Máj

 • vystúpenie ku Dňu Matiek v Zariadení pre seniorov Komfort (12.5. 2017)
 • besiedka ku Dňu Matiek v telocvični školy (16.5. 2017)
 • dvojdňový výlet do Patiniec (29. a 30. 5. 2017)

Jún

 • deň detí na školskom dvore (1.6. 2017)
 • školský výlet na Bojnú - Babica (2.6. 2017)
 • rozlúčka s predškolákmi (29.6. 2017)