Akcie v šk. roku 2017/2018

 

September

 • oboznamovanie sa s interaktívnou tabuľou v triedach MŠ (priebežne)

Október

 • výstava jesenných prác a plodov jesene - v spolupráci s rodičmi (priebežne)
 • návšteva hokejových trénerov v MŠ (10.10. 2017)
 • vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort pri príležitosti mesiaca úcty k starším (12.10. 2017)
 • Šarkaniáda (18.10. 2017)
 • Vystúpenie v ZŠ pre bývalých zamestnancov školy (18.10. 2017)
 • turistická vychádzka na detské ihrisko Margarétka (20.10. 2017)
 • Talentmánia - hľadá sa talent (25.10. 2017)

November

 • Deň materských škôl (4.11. 2017)
 • Topvedam - vedecká súťaž (23.11. 2017 - 4. miesto)

December

 • Mikuláš v MŠ, privítanie Mikuláša (6.12. 2017)
 • plavecký výcvik (11.12. - 15.12. 2017)
 • pečenie medovníkov v ZŠ Gogoľova (14.12. 2017)
 • tvorivá dielňa so seniormi z Komfortu - Čaro VIanoc (19.12. 2017)
 • vystúpenie "Pod jedličkou" (21.12. 2017)

Január

 • karneval (31.1. 2018)


Február

 • tvorivá dielňa - Čarujeme s cestovinami (19.2. 2018)
 • návšteva prvého ročníka v ZŠ Gogoľova (20.2. 2018)

Marec

 • divadielko Slniečko (14.3. 2018)
 • vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort (15.3. 2018)
 • moja obľúbená rozprávková knižka – rozprávkový týždeň v MŠ (19. - 23.3. 2018)
 • rozprávkový deň - súťaže, hádanky (20.3. 2018)
 • vystúpenie pre seniorov pri príležitosti dňa učiteľov (21.3. 2018)
 • zachovávanie Veľkonočných tradícií (priebežne)
 • návšteva Galérie mesta Topoľčany - Veľká Noc (23.3. 2018)
 • tvorivé dielne - zdobenie Veľkonočných vajíčok so seniormi (26.3. 2018) 
 • vystúpenie pre bývalých zamestnancov ku Dňu učiteľov (26.3. 2018)

 

Apríl

 • Vitamínkove športové hry - MŠ Tribečská - zisk 3. miesta (12.4. 2018)
 • vystúpenie sokoliarov na námestí v Topoľčanoch (16.4. 2018)
 • turistická vychádzka k rieke Nitre (20.4. 2018)
 • "Deň Zeme" - čistenie areálu MŠ (22.4. 2018)
 • Bezpečnosť na ceste - Týždeň dopravy (23.5. -  27.5. 2018)

Máj

 • vystúpenie ku Dňu Matiek v Zariadení pre seniorov Komfort (11.5. 2018)
 • besiedka ku Dňu matiek v telocvični školy (15.5. 2018)
 • návšteva zberného dvora v Topoľčanoch (22.5. 2018)

Jún

 • "Týždeň detských radostí" 
 1. návšteva psovodov v MŠ (4.6. 2018) 
 2. z rozprávky do rozprávky - divadielko, rozprávkové hádanky (5.6. 2018) 
 3. kreatívny deň (6.6. 2018)
 4. škôlkarska olympiáda (7.6. 2018) 
 5. diskotéka (8.6. 2018)
 • školský výlet do Piešťan (1.6. 2018)
 • kanisterapeuti v MŠ (12.6. 2018)
 • viacboj všestrannosti - ZŠ Tribečská (15.6. 2018) - zisk 1. a 3. miesta
 • rozlúčka s predškolákmi (28.6. 2018)