Plánované akcie pre šk. rok 2017/2018

 

September

 • oboznamovanie sa s interaktívnou tabuľou v triedach MŠ (priebežne)

Október

 • výstava jesenných prác a plodov jesene - v spolupráci s rodičmi (priebežne)
 • návšteva hokejových trénerov v MŠ (10.10. 2017)
 • vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort pri príležitosti mesiaca úcty k starším (12.10. 2017)
 • Šarkaniáda (18.10. 2017)
 • Vystúpenie v ZŠ pre bývalých zamestnancov školy (18.10. 2017)
 • turistická vychádzka na detské ihrisko Margarétka (20.10. 2017)
 • Talentmánia - hľadá sa talent (25.10. 2017)

November

 • Deň materských škôl (4.11. 2017)
 • Topvedam - vedecká súťaž (23.11. 2017 - 4. miesto)

December

 • Mikuláš v MŠ, privítanie Mikuláša (6.12. 2017)
 • plavecký výcvik (11.12. - 15.12. 2017)
 • pečenie medovníkov v ZŠ Gogoľova (14.12. 2017)
 • tvorivá dielňa so seniormi z Komfortu - Čaro VIanoc (19.12. 2017)
 • vystúpenie "Pod jedličkou" (21.12. 2017)

Január

 • karneval (31.1. 2018)


Február

 • tvorivá dielňa - Čarujeme s cestovinami (19.2. 2018)
 • návšteva prvého ročníka v ZŠ Gogoľova (20.2. 2018)

Marec

 • divadielko Slniečko (14.3. 2018)
 • vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort (15.3. 2018)
 • moja obľúbená rozprávková knižka – rozprávkový týždeň v MŠ (19. - 23.3. 2018)
 • rozprávkový deň - súťaže, hádanky (20.3. 2018)
 • vystúpenie pre seniorov pri príležitosti dňa učiteľov (21.2. 2018)
 • zachovávanie Veľkonočných tradícií (priebežne)
 • návšteva Galérie mesta Topoľčany - Veľká Noc (23.3. 2018)
 • tvorivé dielne - zdobenie Veľkonočných vajíčok so seniormi (26.3. 2018) 

 

Apríl

 • Bezpečnosť na ceste - Týždeň na kolesách
 • Slávik - spevácka súťaž - MŠ Ľ. Fullu 
 • Vitamínkove športové hry - MŠ Tribečská 
 • "Deň Zeme" - EKO plagát, čistenie areálu MŠ 
 • vystúpenie sokoliarov na námestí v Topoľčanoch 

Máj

 • besiedka ku Dňu Matiek v telocvični školy 
 • vystúpenie ku Dňu Matiek v Zariadení pre seniorov Komfort 
 • Múdre sovy - vedomostná súťaž v MŠ Gagarinova 
 • návšteva zberného dvora v Topoľčanoch 

Jún

 • "Týždeň detských radostí" 
 1. Škôlkarska olympiáda 
 2. idiánsky deň 
 3. diskotéka 
 4. z rozprávky do rozprávky 
 5. divadielko O červenej Čiapočke
 • návšteva z hasičskej stanice v našej MŠ 
 • školský výlet do Piešťan 
 • rozlúčka s predškolákmi