Plánované akcie v šk. roku 2018/2019

 

September

 • - oboznamovanie sa s interaktívnou tabuľou v triedach MŠ (priebežne)

Október

 • - výstava jesenných prác a plodov jesene - v spolupráci s rodičmi (priebežne)
 • - divadelné predstavenie Ďurošík v Msks Topoľčany (3.10. 2018)
 • - Šarkaniáda (5.10. 2018)
 • - vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort pri príležitosti mesiaca úcty k starším (11.10. 2018)
 • - turistická vychádzka do parku (12.10. 2018)
 • - Vystúpenie v ZŠ pre bývalých zamestnancov školy (17.10. 2018)
 • - hádzanársky tréning v športovej hale (18.10. 2018)
 • - divadelné predstavenie Posledný dinosaurus (26.10. 2018)
 • - Halloweenska párty v MŠ (26.10. 2018)
 •  

November

 • - Deň materských škôl - ochutnávka pomazánok (2.11. 2018) 
 • - Topvedam - vedecká súťaž (8.11. 2018 - zisk 1. miesta)
 • - plavecký výcvik (26.11. - 30.11. 2018)

December

 • - Mikuláš v MŠ, privítanie Mikuláša (6.12. 2018)
 • - vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort (6.12. 2018) 
 • - vystúpenie "SIMSALALA" v MŠ (12.12. 2018) 
 • - pečenie medovníkov v ZŠ Gogoľova (13.12. 2018)
 • - tvorivá dielňa so seniormi z Komfortu - Čaro Vianoc (18.12. 2018)
 • - vystúpenie "Pod jedličkou" (20.12. 2018)


Február

 • - farebný týždeň - 11.2. - 15.2. 2019 
 • - návšteva prvého ročníka v ZŠ Gogoľova (19.2. 2019)
 • - karneval (21.2. 2019)

Marec

 • - moja obľúbená rozprávková knižka – rozprávkový týždeň v MŠ (4.3. - 8.3. 2019)
 • - škola korčuľovania (18.3. - 22.3. 2019)
 • - vystúpenie pre bývalých zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov (20.3. 2019)
 • - Mám básničku na jazýčku (21.3. 2019)
 • - školáci čítajú škôlkarom (26.3. 2019)
 • - vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort (27.3. 2019)
 • - rozprávkový deň v čitárni ZŠ - súťaže, hádanky (28.3. 2019)
 •  

 

Apríl

 • - Deň otvorených dverí v MŠ (10.4. 2019)
 • - Upracme si Topoľčany (12.4. 2019)
 • - tvorivá dielňa so seniormi - Veľká Noc (15.4. 2019)
 • - Noc s Andersenom (16.4. 2019)
 • - zachovávanie Veľkonočných tradícií (priebežne) 
 • - vystúpenie sokoliarov na námestí v Topoľčanoch (25.4. 2019)
 • - "Deň Zeme" na námestí v Topoľčanoch (25.4. 2019)
 •  

Máj

 • - vystúpenie ku Dňu Matiek v spoločenskom dome (12.5. 2019)
 • - besiedka ku Dňu matiek v telocvični školy (16.5. 2019)
 • - vystúpenie ku Dňu Matiek v MŠ (17.5. 2019)
 • - vystúpenie ku Dňu Matiek v Zariadení pre seniorov Komfort (21. 5. 2019)
 • - návšteva zberného dvora v Topoľčanoch 
 • - návšteva Tribečského múzea

Jún

 • "Týždeň detských radostí" 
 1. návšteva hasičov 
 2. z rozprávky do rozprávky - divadielko, rozprávkové hádanky 
 3. kreatívny deň 
 4. škôlkarska olympiáda 
 5. diskotéka 
 • - školský výlet do Nitry
 • - viacboj všestrannosti - ZŠ Tribečská
 • - rozlúčka s predškolákmi