Plánované akcie v šk. roku 2018/2019

 

September

 • - oboznamovanie sa s interaktívnou tabuľou v triedach MŠ (priebežne)

Október

 • - výstava jesenných prác a plodov jesene - v spolupráci s rodičmi (priebežne)
 • - vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
 • - Šarkaniáda
 • - Vystúpenie v ZŠ pre bývalých zamestnancov školy 
 • - turistická vychádzka do mestského parku
 •  

November

 • - Deň materských škôl 
 • - Topvedam - vedecká súťaž 

December

 • - Mikuláš v MŠ, privítanie Mikuláša 
 • - plavecký výcvik 
 • - pečenie medovníkov v ZŠ Gogoľova 
 • - tvorivá dielňa so seniormi z Komfortu - Čaro VIanoc 
 • - vystúpenie "Pod jedličkou" 

Január

 • - karneval 


Február

 • - tvorivá dielňa - Čarujeme s cestovinami 
 • - návšteva prvého ročníka v ZŠ Gogoľova 

Marec

 • - moja obľúbená rozprávková knižka – rozprávkový týždeň v MŠ 
 • - rozprávkový deň - súťaže, hádanky 
 • - vystúpenie pre seniorov pri príležitosti dňa učiteľov 
 • - zachovávanie Veľkonočných tradícií (priebežne)
 • - návšteva Galérie mesta Topoľčany - Veľká Noc 
 • - tvorivé dielne - zdobenie Veľkonočných vajíčok so seniormi 
 • - vystúpenie pre bývalých zamestnancov ku Dňu učiteľov 

 

Apríl

 • - Vitamínkove športové hry - MŠ Tribečská - zisk 3. miesta
 • - vystúpenie sokoliarov na námestí v Topoľčanoch 
 • - turistická vychádzka k rieke Nitre
 • - "Deň Zeme" - čistenie areálu MŠ
 • - Bezpečnosť na ceste - Týždeň dopravy 

Máj

 • - vystúpenie ku Dňu Matiek v Zariadení pre seniorov Komfort 
 • - besiedka ku Dňu matiek v telocvični školy 
 • - návšteva zberného dvora v Topoľčanoch 
 • - návšteva Tribečského múzea

Jún

 • "Týždeň detských radostí" 
 1. návšteva hasičov 
 2. z rozprávky do rozprávky - divadielko, rozprávkové hádanky 
 3. kreatívny deň 
 4. škôlkarska olympiáda 
 5. diskotéka 
 • - školský výlet do Nitry
 • - viacboj všestrannosti - ZŠ Tribečská
 • - rozlúčka s predškolákmi