Plánované akcie v šk. roku 2019/2020

 

September

 • - oboznamovanie sa s MŠ (priebežne)
 • - Európsky týždeň mobility (20.9. 2019)
 • - minihádzaná - tréningy (celý školský rok)

Október

 • - výstava jesenných prác a plodov jesene - v spolupráci s rodičmi (priebežne)
 • - Be Active - hravo a zdravo (4.10. 2019)
 • - Šarkaniáda (11.10. 2019)
 • - vystúpenie v ZŠ pre bývalých zamestnancov školy (16.10. 2019)
 • - Hovorme o jedle (17.10. 2019) 
 • - Simsalala v MŠ (18.10. 2019)
 •  

November

 • - Deň materských škôl (4.11. 2019)
 • - učenie v maskách (8.11. 2019)
 • - plavecký výcvik (25.11- 29.11. 2019)

 

December

 • - Vianočný škôlkársky jarmok (2.12. 2019)
 • - Mikuláš v MŠ, privítanie Mikuláša (5.12. 2019)  
 • - pečenie medovníkov v ZŠ Gogoľova (10.12. 2019)
 • - tvorivá dielňa so seniormi z Komfortu - Čaro Vianoc (13.12. 2019)
 • - vystúpenie pre rodičov "Pod jedličkou" (19.12. 2019)


Február

 • - farebný týždeň (10.2. - 14.2. 2020)
 • - karneval (13.2. 2020) 
 • - návšteva prvého ročníka v ZŠ Gogoľova (27.2. 2020)
 •  

Marec

 • - moja obľúbená rozprávková knižka – rozprávkový týždeň v MŠ
 • - škola korčuľovania 
 • - vystúpenie pre bývalých zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov 
 • - Mám básničku na jazýčku 
 • - školáci čítajú škôlkarom 
 • - vystúpenie v zariadení pre seniorov Komfort 
 • - rozprávkový deň v čitárni ZŠ - súťaže, hádanky 
 • - noc v škôlke s rozprávkovou knižkou

 

Apríl

 • - Deň otvorených dverí v MŠ 
 • - tvorivá dielňa so seniormi - Veľká Noc 
 • - zachovávanie Veľkonočných tradícií (priebežne) 
 • - vystúpenie sokoliarov na námestí v Topoľčanoch 
 • - "Deň Zeme" 
 •  

Máj

 • - besiedka ku Dňu matiek v telocvični školy
 • - vystúpenie ku Dňu Matiek v MŠ 
 • - vystúpenie ku Dňu Matiek v Zariadení pre seniorov Komfort 
 •  

Jún

 • - Deň detí
 • - školský výlet  Babica - Bojná
 • - psovodi v MŠ 
 • - návšteva hasičov
 • - slávnostná rozlúčka s predškolákmi 
 • - týždeň detských radostí - škôlkarska olympiáda, diskotéka, rozprávkový deň