Fotogaléria: Vystúpenie SIMSALALA

Fotogaléria: Vystúpenie pre bývalých zamestnancov

Fotogaléria: Vystúpenie v Komforte

Fotogaléria: Cirkus Aleš

Fotogaléria: Canisterapeuti v MŠ

Fotogaléria: Psovodi v MŠ

Fotogaléria: Dotrieďovací dvor

Fotogaléria: Vystúpenie sokoliarov na námestí

Fotogaléria: Návšteva Galérie mesta Topoľčany

Fotogaléria: Vystúpenie ku Dňu učiteľov

Fotogaléria: Vystúpenie v Komforte k MDŽ