Marec - mesiac knihy

21.03.2016 14:09

     Mesiac marec patrí knihám. Sme radi, keď vidíme, že naše deti pristupujú ku knižkám s láskou a budujú si k nim vzťah. Bude to pre nich prínosom najmä v škole, kde sa teraz kladie dôraz na čítanie s porozumením. Pomáhame im aj my rozmanitými akciami. V stredu 16. marca sme navštívili čitáreň ZŠ Gogoľova, kde sme im premietli prezentáciu Ako sa knižka narodila a na pobavenie ich čakali hádanky, kde pomocou úryvku textu museli uhádnuť rozprávku. Je vidieť, že deti čítajú rady pretože uhádli všetky rozprávky a za odmenu dostali krásnu záložku do knihy, ktorú si mohli doma vyfarbiť.