Október - mesiac úcty k starším

03.10.2017 13:00

     Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktoré v sebe máme. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sme sa mali lepšie. Úcta k naším starým mamám a otcom. Radi by sme ich obdarovali aspoň úsmevom, či básničkou alebo pesničkou, ktoré sa v MŠ učíme s našimi deťmi. Ako každý rok, aj teraz úzko spolupracujeme so zariadením pre seniorov Komfort, pre ktorý chystáme vystúpenia a spoločné tvorivé dielne.