Prevencia pred chrípkovým ochorením

06.02.2020 13:20

     V tomto období, keď sa v hojnom počte šíri chrípková nákaza sa v našej MŠ snažíme predchádzať tomuto ochoreniu rôznymi opatreniami.  Spomenieme napríklad pravidelné vetranie miestností, dôkladná a častejšia hygiena a dezinfekcia rúk a prechádzka na čerstvom vzduchu realizovaná denne. Jedným z najnovších opatrení je aj zakúpenie germicídneho žiariča PROLUX G. Používa sa na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa používa takzvané germicídne žiarenie, čo je ultrafialové žiarenie, ktorého pôsobením na mikroorganizmy býva narušená DNA ich bunečných štruktúr a tie potom rýchlo hynú. Používa sa v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu.