Vystúpenia pre dôchodcov

30.03.2015 16:10

     28. marca sme si pripomenuli Deň učiteľov. Naša ZŠ s MŠ myslí aj na bývalých pedagógov, ktorí sa s láskou starali o predchádzajúce generácie. Aj tento rok boli pri príležitosti Dňa učiteľov pozvaní do základnej školy, kde im popoludnie spríjemnili aj naše deti svojim vystúpením. V stredu 25. marca zase predviedli svoje jarné básne, piesne a tance v Domove dôchodcov na ulici P.O. Hviezdoslava. Deti predviedli ako sa kedysi pochovávala Morena a ako ľudia vítali jar. Fotografie z vystúpení nájdete vo fotogalérii.