Vystúpenie pre dôchodcov

09.10.2014 16:58

     Dňa 9. októbra (vo štvrtok) navštívili naše deti dôchodcov v zariadení pre seniorov Komfort. Spestrili im popoludnie svojim vystúpením, ktoré pozostávalo z básní, piesne a tanca. Október je mesiacom úcty k staršim, ale na seniorov by sme nemali zabúdať počas celého roka. Určite si našu pozornosť zaslúžia.