Venujte nám 2% (3%) dane

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany sa na Vás obracia s prosbou o poukázanie 2% (3%) zaplatenej dane. Finančné prostriedky získané od Vás naša škola využije na skvalitnenie vyučovacieho procesu, súťaže a aktivity žiakov. Ďakujeme. Tlačivo na vyplnenie nájdete na stránke našej školy: zsgogolovato.edupage.org