Kontakt

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: PaedDr. Soňa Kytnárová, tel.č. 038/5321 895, 0903 213 380

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Jana Mináriková, tel.č. 0911 728 832

Mailová adresa: zsmsgogolova@gmail.com

Kontaktujte nás