V každom školskom roku sa snažíme, aby deti odcházali z materskej školy s čo možno najviac zážitkami. Aj v školskom roku 2019/2020 sme pre ne naplánovali rozmanité akcie, aby sme potešili nielen ich, ale i rodičov a starých rodičov, keďže pri mnohých aktivitách sú vitaní aj rodinní príslušníci.  Našim cieľom je, aby sa deti zabávali, ale i naučili veľa nového, spoznávali svet okolo seba. Nechceme, aby sa im akcie každým rokom opakovali a tak stále vymýšľame niečo nové a veríme, že sa zapojíte aj vy a spoločne strávené chvíle v našej MŠ sa Vám zapáčia a užijete si ich.