Anglický jazyk

 

     Už nejedna štúdia vypracovaná na tému výučby cudzieho jazyka u detí predškolského veku ukázala, že výučba u mladších detí je oveľa efektívnejšia ako keď sa začne s cudzím jazykom u detí vo vyššom veku. Práve preto má naša materská škola zaradený anglický jazyk v školskom vzdelávacom programe ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí. Deti v predškoláckej triede sa cudziemu jazyku venujú raz týždenne v časovom rozsahu 20 - 30 minút. Hravou formou sa učia základné frázy, slovíčka, básne a piesne. Inšpirovali sme sa metódou výučby Helen Doron. Svoje poznatky si deti overujú v pracovných listoch a pomocou cvičení na interaktívnej tabuli.

Základné úlohy pri výučbe cudzieho jazyka detí v predškolskom veku:

 • motivovať deti k výučbe cudzieho jazyka
 • snažiť sa používať cudzí jazyk v čo najvyššej možnej miere
 • nepresiahnuť čas určený na výučbu, neunavovať deti
 • používať inovatívne metódy pri vyučovaní (metóda Helen Doron, interaktívne cvičenia)
 • motivovať deti k aktívnemu používaniu cudzieho jazyka, aby sa nehanbili
 • učiť deti zábavnou formou, prostredníctvom hier, piesní
 • naučiť deti vnímať cudzí jazyk ako prirodzenú súčasť ich života
 • budovať priateľské vzťahy medzi deťmi, ako i medzi žiakom a učiteľom

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt english class clipart
ĆO SA DETI NAUČIA POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU?

 • pozdraviť, predstaviť sa, povedať koľko majú rokov a spýtať sa navzájom ako sa majú
 • počítať do dvadsať
 • dni v týždni, mesiace v roku
 • členovia rodiny
 • zvieratá z farmy, zvieratá zo ZOO
 • farby
 • ovocie a zelenina
 • dopravné prostriedky
 • každodenné činosti
 • predmety a hračky okolo nás
 • anglické básne a piesne