Október - mesiac úcty k starším

21.10.2015 17:47

    Je tu mesiac Október, ktorý by mal byť pripomienkou ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k našim starkým by mala byť hlavne spontánna a automatická. Pretože si ju zaslúžia. Aktivitami v MŠ k tomu vedieme aj naše deti. Základom je pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom rešpektovania iných ľudí. My však nezostávame iba pri pozdrave. Ako každý rok, aj tentoraz sme pre našich seniorov pripravili krátke vystúpenie, ktorým sme ich chceli potešiť a zabaviť. Dnes - 21. októbra sme im svoje básne, piesne a tance predviedli na stretnutí bývalých zamestnancov v ZŠ Gogoľova. Program sa im páčil a tak sme si sľúbili, že sa uvidíme opäť o rok.